Arhiv

ČLANOVIMA HRVATSKOG TAMBURAŠKOG SAVEZA

 

Naš vrijedni arhivar gospodin Branko Dagen i rizničar gospodin Franjo Fekete završili su sređivanja Glazbene arhive Hrvatskog tamburaškog saveza u Osijeku, Ribarska I/I, u kojoj se nalazi preko dvije i pol tisuće partitura koncertnih i vokalnoinstrumentalnih skladbi pisanih izvorno za tambu­raške orkestre. Prve partiture potječu još iz 1895. godine koje je u Grazu izdavao skladatelj i reformator tambure Ajfon Gutschy, poznata radionica graditelja tambura Janka Stjepušina iz Siska u svom časopisu “Tamburica” iz 1903. godine i Milutin pi. Farkas, tajnik Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu u vlastitoj nakladi. Ovdje nailazimo na partiture koje su tiskali dr. Milan Stahuljak u vlastitoj nakladi iz 1897. godine, u Slavonskoj liri skladatelja Hrabroslava Otmara Vogrića u Ljubljani 1900. g., Tamburaškom vestniku, Tamburašu i Slavjanskoj lyri u Pragu, časopisu TAMBURAŠ 1926./27. godi­ne u Ljubljani, knjižari Sveučilišta Josipa Kuglija u Zagrebu i mjesečniku za unapredivanje tamburaške glazbe Hrvatska tamburica u vremenu od mjeseca svibnja 1936. do osmog mjeseca 1943. godine u Zagrebu. U Glazbenom arhivu HTS susrećemo skladbe u nakladi Seljačke sloge, časopisa Tambura i Narodna tamburica u Zagrebu, STD ,,Pajo Kolarić” u Osijeku te Saveza muzičkih društava Vojvodine u Novom Sadu. U našem glazbenom arhivu nailazimo i na ciklus duhovnih pjesama za solo, pjevački zbor, orgulje i tamburaški orkestar. Tako posjedu-jemo zbirku “Kraljice Hrvata moli za nas” od 15. marijanskih pjesama, dvije svete mise: Djetešce nam se rodilo u kojoj su uvrstene najpoznatije bozićne pjesme, te svečanu misu Spasitelju dobri isukrste u G-duru. Sve su to poznate duhovne skladbe koje je skladatelj Julije Njikoš zapisao 1936. godine po pjevanju puka u župnoj crkvi Svetog Petra i Pavla u Osijeku. Podsjećamo vas da smo u desetom broju nase Festivalske knjižice 1989. godine tiskali popis koncertnih skladbi za tamburaške orkestre, a i povremeno u ostalim knjižnicama Festivala tamburaške glazbe. To kanimo činiti i nadalje, kako bi u cijelosti upoznali koje sve skladbe možete nabaviti fotokopiranjem iz glazbenog arhiva Hrvatskog tamburaškog saveza. U tijeku je digitalizacija cijele notne zbirke kako bismo je učinili dostupnom svim poklonicima koncertantne tamburaške glazbe.