Kontakti

Predsjednik HTSO-a: Krešimir Račić
Zamjenica predsjednika: Marija Medić
Tajnica: Dora Knežević
Kontakt: +385 31 283 253
MB: 1264168
OIB: 47325138284
IBAN: HR7623600001102790547, SWIFT: ZABAHR2X, Zagrebačka banka
E-mail: htsosijek@gmail.com, mfutg@htso.hr
Kontakt za Festival: Krešimir Račić, +385 91 531 2663