Poziv na 41. Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe

Propozicije 41. MFUTG 2018.

___________________________________

Prijavnica 41. MFUTG 2018.

___________________________________

Festival namijenjen koncertantnim tamburaškim (komornim) orkestrima i komornim tamburaškim ansamblima će se održati od 31.5.-3.6.2018.
Rok za prijavu tamburaških orkestara/ansambala je 15.3.2018.

Podsjetnik na novosti (detaljnije u propozicijama):

A) Nove kategorije natjecateljskih skupina (dvije kategorije u skupinama tamburaških orkestara i komornih tamburaških orkestara i nova kategorija komornih tamburaških ansambala) s granicom ukupnog prosjeka godina 15.

B) nove skladbe (praizvedbe) (HTSO je raspisao natječaj za nova djela koje će se praizvesti na 41. MFUTGu. Odabrane skladbi postat će preporučene praizvedbe za dvije kategorije tamburaških orkestara i komornih tamburaških orkestara, a bit će dostupne na www.htso.hr od siječnja 2018. Ukoliko je orkestar u mogućnosti doći s vlastitom praizvedbom, tada ne mora izvoditi preporučenu koju ustupa HTSO.)

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane tamburaške orkestre i komorne tamburaške ansamble koji njeguju koncertnu tamburašku glazbu da se prijave na 41. MFUTG.

S radošću očekujemo Vaše prijave i do susreta u Osijeku