TO GŠ Alberta Štrige

TAMBURAŠKI ORKESTAR GLAZBENE ŠKOLE ALBERTA ŠTRIGE
Križevci

alberta_strige

Članovi

Ana Jazbec (1994.), Veronika Katanović (1998.), Vlatka Kozarić (1997.), Ana Haramina (1998.), Ivona Božić (1997.), Matija Perišić (2000.), Jasmin Ramić (1997.), Dora Kralj (1996.), Jurica Šogorić (1998.), Vedran Petrošanec (1998.), Roman Petrošanec (1998.), Josip Vlaho Štironja (1998.), Luka Lovreković (1995.), Barbara Lalić (1994.), Ivan Koprić (1997.), Tihana Acić (1997.), Nives Dvorski (1997.), Iva Kemenović (1999.), Dominik Špoljar (1999.), Josip Berend (1999.), Filip Fletko (1998.), Luka Ožanić (1998.), Patrik Božić (2OOO.), Mario Crnov (1998.), Franjo Pečarić (1995.), Martin Konzumplik (1998.), Sanjim Budić (1998.), Mateo Kovačić (2001.), Tin Jagoić (1999.).

Dirigent

igor_kudeljak

Igor Kudeljak

STOTINE NASTUPA

Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige, Križevci osnovan je 1978. godine, a čine ga učenici srednje i viših razreda osnovne glazbene škole. Orkestar sudjeluje na mnogim natjecanjima i za njim su stotine nastupa u zemlji i inozemstvu. Nastupio je u SAD-u, Belgiji, Portugalu, Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, Austriji, Sloveniji, Srbiji… Višestruki je dobitnik zlatne plakete „Tambura Paje Kolarića“ na Međunarodnom festivalu hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku, osvojio je šest prvih i dvije druge nagrade na Natjecanju učenika i studenata glazbe u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, na Europskom festivalu za mlade glazbenike u Belgiji. Orkestar je osvojio prvu nagradu Summa cum laude 1999. te prvu nagradu cum laude 2009. godine. Orkestar je dobitnik priznanja grada Križevaca i Koprivničkokriževačke županije.Na državnom natjecanju u Dubrovniku, u travnju 2011. godine, orkestar je osvojio prvu nagradu.

Od osnutka, pa punih trideset godina, orkestar je vodio Stjepan Fortuna, u školskoj godini 2009./10. Matija Fortuna, a od 1. rujna 2010. orkestrom ravna Igor Kudeljnjak.