HGU Festival bunjevačkih pisama

HRVATSKA GLAZBENA UDRUGA „FESTIVAL BUNJEVAČKIH PISAMA“
Subotica

hgu_subotica

Članovi

AMiran Tikvicki (1995.), Milica Lerić (1995.), Alen Gabrić (1999.), Tereza Marjanović (1999.), Katarina Skenderović (1997.), Marija Kuga (1997.), Ivana Milodanović (1995.), Marija Sudarević (1995.), Matija Temunović (1999.), Daniel Dulić (1993.), Maja Gabrić (1992.), Marko Vojnić (1999.), Oliver Kovač (1994.), Marijana Skenderović (1994.), Aleksandar Amidžić (1995.), Mario Jurić (1998.), Davorin Horvacki (1999.), Ivona Francišković (1997.), Marija Piuković (1998.), Marko Križanović (1996.), Nenad Temunović (1992.), Vedran Horvacki (1996.), Petar Skenderović (1995.), Marko Parčetić (1996.), Barbara Sekereš (1998.), Merima Tikvicki (1992.), Mirela Grubešić (1996.), Nemanja Temunović (1993.).

Dirigent

mira_temunovic

Mira Temunović

PRVA NAGRADA-STOTINU BODOVA

Hrvatska glazbena udruga „Festival bunjevačkih pisama“ osnovana je 2010. godine kao samostalna glazbena udruga. Festival bunjevačkih pisama započeo je zapravo svoje postojanje još 2000. godine. Te godine se i osnovao festivalski tamburaški orkestar. Svake godine se mijenjao, ali od 2006. godine to je već standardna postava mladih tamburaša učenika glazbene škole u Subotici i polaznika škole tambure u udruzi. Orkestar u svom sastavu djeluje već četvrtu godinu. Istakao se vrlo lijepim rezultatima. Svake godine prati soliste pjevače na festivalu, a ima i svoje samostalne nastupe u okviru kulturnih događanja u gradu Subotici.

Godine 2009. orkestar je bio na međunarodnom natjecanju „Tamburica Janike Balaža“ u Novom Sadu. Osvojio je drugo mjesto, a mladi primaš orkestra Miran Tikvicki titulu najboljeg primaša. Godine 2012. osvajaju drugu nagradu u obje kategorije.Orkestar je imao zapažen nastup na drugom međunarodnom festivalu tambure u Osijeku, kojeg organizira škola Batorek.

Ove godine na pokrajinskom festivalu tamburaša osvojili su prvu nagradu sa 100 bodova. Orkestar je u toku 2012. godine imao zapažene nastupe u Plavni, Beregu na Danima J. Andrića, Bodrog festu, Danima Balinta Vujkova, Boljčinsko leto – cjelovečernji koncert s talijanskim tenorom Tinom Favazza, koncert u Zemunu, tradicionalni cjelovečernji koncerti u Subotici u šestom i jedanaestom mjesecu.

Članovi tamburaškog orkestra su uzrasta od 15 do 22 godine, koji su ujedno učenici glazbene škole i polaznici škole tambure pri udruzi. Pojedinci su i članovi Evropskog tamburaškog orkestra s kojim rade u kampu i imali su nekoliko vrlo lijepih koncerata u Pančevu, Osijeku, Požegi, Banja Luci, Češkoj…

Orkestar radi na njegovanju i čuvanju prave vojvođanske tamburaške tradicije. U svom repertoaru ima kompozicije pisane za tamburu, transkripcije, narodne pjesme i igre svoga kraja. Dirigent tamburaškog orkestra je prof. Mira Temunović koja radi kao profesor tambure u Glazbenoj školi u Subotici gdje je ujedno i šef katedre za trzačke instrumente.