Članak Julije Njikoš

UMILNO ŠOKAČKO OSLUŠKIVANJE TAMBURICE

Predstavljena knjiga GLAZBENA LITERATURA ZA TAMBURAŠKE ORKESTRE autora JULIJA NJIKOŠA barda i doajena tamburaške glazbe

Posebno pozdravljam autora gospodina JULIJA NJIKOŠA, kao i sve nazočne svetkovini knjige. Ova svetkovina održava se u HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU u Osijeku, koje ove godine proslavlja svoju 100 obljetnicu. Upravo HNK-u pripada i dio povijesti tamburaške glazbe Osijeka jer je u ovim prostorijama prije 70 godina održana Svećana konstatirajućasjednica HRVATSKOG TAMBURAŠKOG SAVEZA i smotra HRVATSKIH TAMBURAŠKIH DRUŠTAVA i ZBOROVA – osnivaća HTS u Osijeku ŠOKAČKA GRANA Osijek i ja kao predsjednica počašćeni smo mogućnošću da danas sudjelujemo u organizaciji i programu predstavljanja ukorićenog djela gospodina Julija Njikoša, rođenog Osjećana, doajena i barda tamburaške glazbe. I oni koji se ne bave profesionalno glazbom predmijevaju poveznicu Julija Njikoša i nas ŠOKAČA. Poveznica je kulturna baština Slavonaca (Šokaca) Hrvata. Jer tko više i bolje i umilnije osluškuje zvuke tamburice od nas. A gospodin Julije Njikoš je tom nadasve čarobnom glazbalu posvetio svoje znanje, umijeće i ljubav. Već samo ime JULIJA NJIKOŠA upućuje ne samo stručnu glazbenu javnost već i ostale građane Osijeka, Hrvatske i šire da je rijeć o muzikologu, melografu, skladatelju i dirigentu, a do umirovljenja komentator i glazbeni urednik redakcije narodne glazbe RTV Osijeka i Zagreba. Jedan je od osnivaća FESTIVALA HRVATSKE TAMBURAŠKE GLAZBE 1961. godine u Osijeku i predsjednik (obnovljenog) HRVATSKOG TAMBURAŠKOG SAVEZA u Osijeku, glavni urednik glasila HRVATSKA TAMBURICA i dr. Možda sam nesto izostavila, ali zapravo riječ je o glazbeniku koji je nastavio tamburašku glazbenu tradiciju PAJE KOLARIĆA razvijati, njegovati, a Osijek svoj rodni grad i dalje razvijati kao povijesnu jezgru tamburaške glazbe, jer kako bi inace shvatili da je 60 pjesama na festivalima HTG posvećeno Osijeku. Izdanici ove glazbe našli su se u mnogim zemljama Europe i svijeta. OSIJeK, cijela Slavonija, Baranja, Srijem, stalna su izvorišta inspiracija gospodina Julija Njikoša iz kojih crpi nepresušno narodno blago, prikazuje u melodijama, suitama, kantatama, uverturama, veselim predigrama, glazbenim slikama, koncertnim kolima, rapsodijama i dr. Uz skladateljsku djelatnost Julije Njikoš, naš poznati melograf, muzikolog, skladatelj i dirigent do sada je zapisao oko 4.000 narodnih pjesama, kola i poskočica, te priča iz narodnog života i seoskih radnih i narodnih obićaja koje su slušane na valovima (frekvencijama) Radio Zagreba, Osijeka u emisijama IZ NARODA ZA NAROD, NARODNI OBlČAJI SELJANA SLAVONSKE OSAVINE, GDJE JE ZRNO KLICU ZAMETNULO. Veći dio sakupljene građe objedinio je u desetak knjiga.

Kad zapiva pusta Slavonija (Osijek, 1954.), Razvoj tamburaške glazbe u Osijeku (Osijek, 1954.), Povijesni razvitak tambure i tamburaške glazbe u Osijeku i Slavoniji (Osijek, 1961. – 2008.), Slavonijo – zemljo plemenita (Osijek, 1970.), Pjesme i plesovi iz Baranje (Osijek, 1974.), Sll slavonskih sokaka (Zagreb, 1979.), Sa slavonske ravni (Zagreb, 1986,), Oj Baranjo, lipa i bogata, Zagreb 1988. i Zagreb, 1996.), Gori lampa nasrid Vinkovaca (Privlaka, 1977. i Vinkovci, 1988.), Iz zemlje šum čestitih Hrvata (Zagreb, 1992.), Pajo Kolarić – život i rad (Osijek, 1995,), Županja se pružila kraj Save (Zagreb, 1997.), Đakovo je srce Slavoje (Đakovo, 1998.), Glazbena literatura za tamburaške orkestre (Osijek 2007.) a u pripremi: Od Valpova i Bizovca do Do’njeg Miholjca). Gospodin Julije Njikoš odavno je shvatio da kulturna baština našeg hrvatskog naroda, neprocjenjivo je blago koje se može i mora sačuvati. Pitamo se i ovom prilikom. Što u budućnosti čeka naš mali hrvatski narod, narod s velikim srcem i velikim nacionalnim ponosom? Rekla bih, ono što ceka sve one koji nisu na vrijeme osigurali svoje nacionalno blago od zaborava. Zato gospodin Njikoš svojim mnogobrojnim zapisanim uradcima, mnogobrojnom građom čini to za hrvatska pokoljenja. Ova knjiga GLAZBENA LITERATURA ZA TAMBURASKE ORKE­STRE sažima dosadašnji rad autora Julija Njikoša, ali ne samo njegov nego i njegovih prethodnika i suradnika. Knjiga ima bibliografsku vrijed-nost. Rad na zapisivanju, struktuiranju građe istraživaćki je rad koji ima svoju povijesnost jos u davnim vremenima i ovaj popis glazbene literature značajan je pothvat Julija Njikoša. Za rad na izradi bibliografije postoje stručno znanstveni instrumentariji, no specifičnost grade u ovom slučaju tamburaških orkestara odredio je kriterije popisivanja. Ako govorimo jezikom suvremenosti, interneta, weba gotovo sve sto se danas tiska i ova knjiga zapravo odmah moze biti dostupna korisnicima interneta. Pitanje je koliko imamo pažnje, vremena i sredstava da digitaliziramo raniju literaturu. No današnja knjiga Julija Njikoša rekla bih bibliograflja tamburaške literature prvi je korak digitalizaciji ranije glazbene literature i temeljnica sadašnjim i budućim naraštajima da zapisanu građu pretoće za korisnike interneta svijeta. Za hrvatsku kulturnu tamburašku baštinu izuzetno je značajno da postoje vrsni znalci koji su i čuvari i promotori baštine kulture kojoj pripada prije svega gospodin Julije Njikoš. GLAZBENA LITERATURA ZA TAMBURAŠKE ORKESTRE auto­ra Julija Njikoša je zapravo DOKUMENTARIJ Glazbenog arhiva HRVATSKOG TAMBURAŠKOG SAVEZA u Osijeku, koji je i izdavač, a knjigu je tiskala GRAFIKA d.o.o. Osijek. Knjiga ima 139 stranica, ilustrirana je i sastoji se od nekoliko sadržajnih cjelina:U prvom dijelu autor nas uvodi u POVJESNOST TAMBURAŠKE GLAZBE u kojem iscitavamo imena glazbenika i izdanja o tamburi od 1877. godine i prvog autora kojeg spominje osječanina FRANJU KSAVERA KUHAĆA, do današnjih dana. Osim Hrvatske popisuje autore i djela Slovenije, Srbije, BiH, Čehoslovacke, Austrije, Njemačke i SAD-a. Slijedi popis TISKANE LITERATURE ZA TAMBURAŠKE ORKE­STRE izdanja Kulturno-prosvjenog sabora Hrvatske, Tamburaša Slovenije, Saveza muzičkih društava Vojvodine, Novi Sad. – Popis KONCERTNE SKLADBE ZA TAMBURAŠKE ORKESTRE (navedeno 130 autora), MALE TAMBURAŠKE SASTAVE (17 autora) : VOKALNO INSTRUMENTALNE SKLADBE (42 autora) izvedene na festivalima tamburaške glazbe i koncertima u Osijeku od 1961. do -2007. godine

***
– Pjesme izvedene na festivalima ZVUCI PANONIJE u Osijeku (od 1978. do 2003.)

– 178 pjesama, od toga 60 posvećene Gradu Osijeku.

-Povodom 70. OBLJETNICE OSNUTKA HRVATSKOG TAMBURAŠKOG SAVEZA u Osijeku slijedi tekst s naslovom ONI SU ČUVALI I ŠIRILI TAMBURAŠKU GLAZBU.

– Autor posebne tekstove posvećuje Prvom nakladniku TAMBURICE Janku Stjepusinu iz Siska

– Pokretacu časopisa HRVATSKA TAMBURICA, Vjekoslavu Mutaku

– Članovima HRVATSKOG TAMBURAŠKOG SAVEZA u OSIJEKU, tekst kojeg započinje s gospodinom BRANKOM DAGENOM, arhivarom Glazbenog arhiva i rizničarom gospodinom FRANJOM FEKETE koji marljivo sreduju Glazbeni arhiv u kojem se nalazi preko 2.000 partitura koncertnih i vokalno-instrumentalnih skladbi pisanih IZVORNO : za tamburaske orkestre.

– Osim autora Julija Njikoša, STJEPAN NJIKOŠ napisao je KAKO JE NASTAO FESTIVAL TAMBURAŠKE GLAZBE U OSIJEKU.

-Bilješka o autoru Juliju Njikošu, rad je prof. MARIJE VUKELIĆ.