REZULTATI natječaja HTSO-a za nove skladbe

REZULTATI natječaja za nove skladbe namijenjene koncertantnim tamburaškim orkestrima

Temeljem pristiglih skladbi na natječaj za nove skladbe Hrvatskog tamburaškog saveza u Osijeku, prosudbena komisija u sastavu Sanja Drakulić, Siniša Leopold i Dean Kopri ocijenila je skladbe pod šiframa.

Četiri skladbe koje su ocijenjene s najviše bodova su:

FILOZOF NA LJETOVANJU autora Ivana Božičevića

RONDO autora Ivana Balića

PANONSKI VALCER autora Tihomira Ranogajca

PRELUDIO SENTIMENTALE autora Josipa Magdića

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Skladbe pod nazivom RONDO i PRELUDIO SENTIMENTALE predlažu se za izvedbe orkestrima mlađe dobne kategorije na 41. Međunarodnom festivalu umjetničke tamburaške glazbe,

dok se skladbe FILOZOF NA LJETOVANJU i PANONSKI VALCER predlažu za izvođenje orkestrima starije dobne kategorije (skladbe i dionice preuzmite klikom na njihov naziv).

Sve skladbe bit će tiskane u novom broju izdanja notne edicije Tambura pannonica de Mursa.

Čestitamo autorima odabranih skladbi na kvaliteti i doprinosu proširenju koncertantne tamburaške literature!

U Osijeku, 19. siječnja 2018.