NATJEČAJ za nove skladbe namijenjene koncertantnim tamburaškim orkestrima

Hrvatski tamburaški savez u Osijeku raspisuje
NATJEČAJ
za nove skladbe namijenjene koncertantnim tamburaškim orkestrima

CILJ NATJEČAJA

Hrvatski tamburaški savez u Osijeku ovim Natječajem potiče skladanje umjetničke glazbe kojom se promovira novi repertoar za koncertantne tamburaške orkestre, a nadasve obogaćuje glazbena literatura i koncertni program jubilarnog 40. Međunarodnog festivala hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku 2017. godine.

NAGRADE

Četiri nagrađene skladbe uvrstit će se u skupinu predložene literature za festivalske izvedbe na jubilarnom 40. Međunarodnom festivalu hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku, na kojemu će biti praizvedene u 2017. godini.
Prva nagrada: 3.500,00 kn
Druga nagrada: 3.000,00 kn
Treća nagrada: 2.500,00 kn
Četvrta nagrada: 2.000,00 kn

Hrvatski tamburaški savez u Osijeku nagrađene skladbe tiskat će u novopokrenutoj ediciji „Tambura pannonica de Mursa“. Hrvatski tamburaški savez u Osijeku stječe pravo javnog izvođenja i objavljivanja nagrađenih skladbi bez naknada autorima i izvoditeljima.

Javnipoziv_novadjela_HTSO2017