Poziv na 39. Međunarodni festival hrvatske tamburaške glazbe

Propozicije 39. MFHTG 2016.

___________________________________

Prijavnica 39. MFHTG 2016.

___________________________________

Festival namijenjen koncertantnim tamburaškim (komornim) orkestrima i komornim tamburaškim ansamblima će se održati od 20.-22.5.2016. u Osijeku.
Rok za prijavu tamburaških orkestara/ansambala je 30.3.2015. (detaljnije u propozicijama)

Novosti (detaljnije u propozicijama):

A) Nove kategorije natjecateljskih skupina (dvije kategorije u skupinama tamburaških orkestara i komornih tamburaških orkestara i nova kategorija komornih tamburaških ansambala) s granicom ukupnog prosjeka godina 15.

B) nove skladbe (praizvedbe) (HTSO je raspisao natječaj za nova djela koje će se praizvesti na 39. MFHTGu. 5 najboljih skladbi postale su preporučene za dvije kategorije tamburaških orkestara i komornih tamburaških orkestara. Ukoliko je orkestar u mogućnosti doći s vlastitom praizvedbom, tada ne mora izvoditi preporučenu koju ustupa HTSO.)

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane tamburaške orkestre i komorne tamburaške ansamble koji njeguju koncertnu tamburašku glazbu da se prijave na 39. MFHTG.

S radošću očekujemo Vaše prijave i do susreta u Osijeku u svibnju 2016.

Nove skladbe preuzmite u nastavku:

Za orkestralne kategorije A1 i B1

Grotesque Romantique_partitura i dionice

S osmjehom kroz zivot_partitura i dionice

Za orkestralne kategorije A2 i B2

Ljeto_partitura i dionice

Pripovjedni čardaš_partitura i dionice

Simfonijska slika_partitura i dionice