NATJEČAJ za nove skladbe namijenjene koncertantnim tamburaškim orkestrima

CILJ NATJEČAJA

Hrvatski tamburaški savez u Osijeku ovim Natječajem potiče skladanje umjetničke glazbe kojom se promovira novi repertoar za koncertantne tamburaške orkestre, a nadasve obogaćuje glazbena literatura i koncertni program 39. Međunarodnog festivala hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku 2016. godine.

Detalji:

Javni poziv_nova djela_HTSO